Hakkuualan ennakkoraivaus: alkaen hinnat

Hakkuualan ennakkoraivaus: alkaen hinnat

220,00 € / ha

lisätään alv: 52,80 € / ha

Ennakkoraivauksessa poistetaan puunkorjuuta haittaavaa alikasvosta raivaussahalla. Ennakkoraivauksen jälkeen hakkuukoneen kuljettaja näkee harvennettavan puuston selvemmin, jolloin hakkuujäljen laatu paranee ja työ tehostuu. Ennakkoraivauksen alkaen-hinta on 220 €/ha + alv 24 %.


Tuotteen yhteishinta:

220,00 € lisätään alv: 52,80 €Ennakkoon raivattu leimikko on puun ostajan ja korjaajan kannalta kiinnostavampi kuin raivaamaton tiheikkö. Tämä näkyy tavallisesti metsänomistajan saamana korkeampana kantohintana. Ennakkoraivaus voi olla myös puunostajan asettama kaupan ehto.

Hakkuualan ennakkoraivauksella parannetaan koneellisen puunkorjuun olosuhteita. Ennakkoraivauksessa kaadetaan raivaussahalla koneellista korjuuta haittaava alikasvos. Alikasvos on kasvatettavan puuston alle luontaisesti syntynyttä nuorta puustoa ja pensaikkoa.

Kun hakkuukoneen kuljettajan näkyvyys metsässä paranee, hakkuun tuottavuus ja korjuujäljen laatu paranevat.

Etenkin tiheä kuusialikasvos estää näkyvyyttä ja haittaa kuljettajaa, kun hän hakkuukoneen kopista käsin valitsee poistettavia puita ja suunnittelee ajolinjoja.

Erityisesti kaadettavien puiden tyvillä tai niiden välittömässä läheisyydessä oleva alikasvos aiheuttaa haittaa. Se vaikeuttaa hakkuulaitteen vientiä rungolle ja lisää laitteen vaurioitumisen riskiä.

Ehdot: 

Mikäli tuotteen todellinen työlaji ja työvaikeusluokka poikkeavat verkkokaupasta ostetusta tuotevalinnasta, metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija määrittää palvelun työvaikeuden ja hinnan todellisen työlajin ja työvaikeusluokan mukaan. Vaikeusluokka ennakkoraivauksessa ja taimikonhoidossa määritellään poistettavan runkoluvun ja poistettavan puuston koon mukaan. Mahdollisesti jo ennakkoon maksettu hinta huomioidaan loppulaskun yhteydessä.

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK